XXXII SESJA Sejmiku Województwa Opolskiego

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 26/09/2017
10:00 - 14:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego

Kategorie

Słowa kluczowe


XXXII SESJA Sejmiku Województwa Opolskiego – m. in. informacje o przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za półrocze 2017 roku i  o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku w instytucjach samorządu województwa, podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 i  zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok; wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego; wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie jazdy kat. B1 i B; powierzenia realizacji zadań w ciągach dróg wojewódzkich gminom Dąbrowa i Dobrodzień; zmian w statucie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu; zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu; powierzenia realizacji zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego gminom: Ozimek, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce i Grodków oraz Powiatowi Głubczyckiemu.

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w I półroczu 2017 roku, raport o rozwoju społeczno – gospodarczym i przestrzennym województwa opolskiego „Województwo opolskie – stan i trendy rozwojowe. Raport za okres 2008 – 2015”.

Uczestnicy: Radni województwa, Zarząd Województwa, zaproszeni goście

 

Nasze serwisy