Posiedzenie Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa –

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 19/05/2017
14:00 - 15:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 5 Urzędu Marszałkowskiego

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dofinansowania na realizacje zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2017 w zakresie prac konserwatorskich, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2016 rok i sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok”, sytuacja w szkolnictwie zawodowym w województwie opolskim oraz zaplanowane w ramach reformy zmiany w systemie kształcenia

Uczestnicy: Członkowie komisji, przedstawiciel zarządu województwa

 

Nasze serwisy