Wydarzenia

Herb Województwa Opolskiego

29/08/2017 08:30 - 11:30 Posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

29/08/2017 10:00 - 12:00 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania RPO, dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej Sala konferencyjna Orła Białego, Opole

Herb Województwa Opolskiego

29/08/2017 10:00 - 12:00 Warsztaty uprawy soi „Poprawa żyzności gleby dzięki udziale soi w płodozmianie“ Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Herb Województwa Opolskiego

29/08/2017 14:00 - 15:30 Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Sala OSP, Kolonowskie