Książka teleadresowa

Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Andruszkiewicz Aleksandra
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Szoprun Justyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13a
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 485
Barczyk Irena
Z-ca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 102
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 162
Bartel Sławomir
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Basiński Tomasz
Inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 117
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 563
Jankowska Jadwiga
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 193
Bedrunka Karina
Dyrektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 24
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 565
Bereźnicka Anna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 347
Bielak Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Bobiarska-Gęglawy Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 631
Boczar Jan
Z-ca Dyrektora
Departament Finansów
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 602
Bogucki Mariusz
Dyrektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: A
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 360
Borkowska Sylwia
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 618
Brząkała Sylwester
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9
Byrdak Maja
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 615
Błaszczyk-Leśniak Małgorzata
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Cedro Damian
Dyrektor
Biuro Sejmiku
pokój: 517
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 558
Chanowska Alicja
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Sękowska Iwona
Kierownik
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 342
Chełpa Magdalena
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 256
Cyprych Ewa
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 114
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 382
Czukiewska Agata
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Czyżewska Anna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 251
Dobrzański Ryszard
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Domańska-Zabawczuk Michalina
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 111
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 571
Dorosz-Sobka Alina
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 346
Dratwa Ryszard
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 406
Dressler Katarzyna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 353
Drobek-Stelmach Bożena
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
brak Ołomuniec, Brak +420 582777437
Dudek Wojciech
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 721
Dębicka Lidia
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 168
Dębska Anna
Inspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Elceser Monika
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 101
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 357
Falkowska-Bauch Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 637
Fedorczuk Aleksander
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 113
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 352
Fedynyszyn Grzegorz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 19
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 234
Figiel Mateusz
Dyrektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 7
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 341
Fila Magdalena
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 15
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 233
Górnicka Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 326
Fitkowska Danuta
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 102
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 409
Galas Emilia
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 547
Glińska Anna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 140
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 371
Gola Małgorzata
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 315
Grabelus Manfred
Dyrektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105A
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 311
Gruszka-Knapiak Bogusława
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 404
Grzęda Krzysztof
Z-ca Dyrektora
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 628
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 506
Gumienna Karolina
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 179
Guzik Tomasz
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 633
Głogiewicz Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Głąb Brygida
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 211
Górny Jacek
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 354
Górski Janusz
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 196
Hamadyk Iwona
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 117
Hanzel Tomasz
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 24
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 565
Hubczeńko Janusz
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 1
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 362
Huk Mateusz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-075 Opole, Krakowska 38
Isańska Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Jankowski Damian
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Jaroszczuk Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 632
Jaworska Joanna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 353
Joniak Dariusz
Główny Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 617
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 504
Kanius Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 444
Karwacki Sebastian
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Kawecka Jolanta
Z-ca Dyrektora
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 344
Harus Joanna
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 45
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Kichman Jacek
Kierownik
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 143
Kisielewska Joanna
Kierownik
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 618
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 500
Kiwka Adam
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Klimek Joanna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3.13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 324
Klimkiewicz Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 17
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 634
Kluba Elżbieta
Inspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 617
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 501
Kocieniewski Sebastian
Podinspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Kopytko Andrzej
Kierownik
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: C
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 359
Kowalczyk Adam
Z-ca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.3.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 152
Kowolik Joanna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 312
Kozakiewicz Violetta
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 410
Koziołek Krzysztof
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 133
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 597
Kozok Mariusz
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 194
Wojtowska Anna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 637
Kołodziejska Jolanta
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 137
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 486
Krasnodębski Jerzy
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 151
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 514
Kryniewski Wiesław
Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 100
Kubicius Iwona
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 316
Kulbacka Ewa
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 125
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 596
Kuraś Katarzyna
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 110
Kurdej-Michniewicz Anna
Z-ca Dyrektora
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 191
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 580
Puszcz Magdalena
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 215
Kułakowski Adam
Dyrektor - Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 119
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 561
Kłopeć Alicja
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 184
Lewanda Magdalena
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 248
Licznar Dorota
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 117
Lisik Iwona
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 106
Lubiniecka-Paszkiewicz Magdalena
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 138
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 343
Lukowska Marzena
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17
Podobińska Izabela
Główny Specjalista
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 593
Marek Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 586
Mielec Anna
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Mazur Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 416
Mazur Sylwia
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 164
Mazur Stanisław
Skarbnik Województwa Opolskiego
Skarbnik Województwa
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 540
Małek Łukasz
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 434
Małkowiak Iwona
Inspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Mehlich Michał
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 547
Merkel Wojciech
Pełn.ds.ochr.inf.niejawnych
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
pokój: 115
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Michałowski Maciej
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 138
Midura Tomasz
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 174
Mikołajczak Barbara
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 139
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 375
Mikołajewicz Krzysztof
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 106
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 319
Miszkurek Aneta
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 222
Moryto Jadwiga
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 554
Mróz-Gryc Anna
Podinspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 327
Mzyk Helena
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Najman-Błaut Aneta
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Kraus Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 150
Niewdana Dorota
Sekretarka
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 566
Nowosielecki Radosław
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: 28
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 556
Ochędzan Natalia
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 205
Odoj-Klamut Joanna
Główny Specjalista
Departament Kultury
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Okupniak Agnieszka
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 22
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 240
Olender Danuta
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 15
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 568
Ostowska Jolanta
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 350
Ostrowski Bartosz
Z-ca Dyrektora
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 324
Oszytko Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 140
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 370
Palimąka Daniel
Podinspektor
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 529
Pasławska Elżbieta
Podinspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Pałys Piotr
Archiwista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 407
Piechówka Katarzyna
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Pieszczeminko Dominika
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 355
Podedworna Anna
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 490
Kajda Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 117
Pomianowska Barbara
Dyrektor
Departament Finansów
pokój: 205
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Preis-Pałczyńska Ewa
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 197
Przyłucka Grażyna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Puszcz Marcin
Dyrektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Rogowska Bożena
Dyrektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 302
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 190
Romanowska Barbara
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 16
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 228
Rosińska Sylwia
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 165
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 313
Rospond-Bednarska Danuta
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 176
Ruszczewska Violetta
Kierownik - rzecznik prasowy
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 590
Ruszczewski Jacek
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
pokój: 308
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 481
Bodzioch Anna
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 109
Kozina Adela
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 260
Skórzewska Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 535
Sosulska Jadwiga
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 126
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 595
Spólnicki Robert
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 118
Stefan Mariusz
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 412
Stefaniak Zdzisław
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 139
Strózik Krystyna
Z-ca Dyrektora
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 309 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 195
Stępczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 355
Sujkowska Alicja
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Osiecka-Sułek Justyna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 200
Szachowicz Mariola
Z-ca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 103
Szałecka-Ptak Katarzyna
Inspektor
Departament Kultury
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Szczęsny Ewa
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 1
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 202
Szumańska Agata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 16
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 254
Szwaiger Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 466
Szweiger Jolanta
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 619
Szylska Maria
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 124
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 592
Tabor Jacek
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 304
Tańczak-Bąk Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury
pokój: 4.3
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Trela Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Trumpus Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 213
Turcza Kamila
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 231
Waszczuk Radosław
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 105
Widera Remigiusz
Dyrektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 141
Wieliczko Jolanta
Sekretarka
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 161
Wierzba Agnieszka
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 315
Wieszala Aneta
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 114
Wilczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 516
Wilk Joanna
Kierownik
Departament Kultury
pokój: 4.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 327
Wiszniewski Bartłomiej
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 208
Wolna Jadwiga
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 303
Wroniecki Maciej
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 357
Wrzeszcz Magdalena
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 99 63
Kotula Ewa
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 125
Wujec Marta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 466
Wójcik Janusz Ireneusz
Doradca
Gabinet Marszałka
pokój: 182
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 599
Zadka Waldemar
Dyrektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 157
Zawada Marian
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 117
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 563
Zirnik Krystyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 114
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 381
Zulska Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 8
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Zwardoń Marta
Starszy Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 618
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 536
Kula Katarzyna
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 553
Łebzuch Przemysław
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
D-55116 Mainz, Große Bleiche 60-62 +49 6131 3295 737
Łodzińska Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 223
Żak Renata
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Gąsiorowska Amelia
Sekretarka
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 774482100
Żyła Maciej
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 363
Kwolik Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 361
Światły Ewa
Główny Specjalista
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Mościchowski Przemysław
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 333
Dobranowska-Fedorczuk Teresa
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 206
Wójcik Małgorzata
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Wójcik Anna
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 304
Greb Agnieszka
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 16
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 229
Kwiecień Ewa
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 326
Mazur Przemysław
p.o. Kierownika
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 107
Jóśko Piotr
Z-ca Dyrektora
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 366
Sługocki Krzysztof
Inspektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 419
Stefan Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 365
Żarczyńska-Dybka Barbara
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 115
Kociuga Dorota
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 5
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 604
Sobańska Marta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 17
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 485
Olkuśnik Radosław
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 633
Kloc Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 254
Aleksandrowicz Maciej
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 116
Lipin Dorota
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 490
Ostrowska Alicja
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 253
Salera Iwona
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 125
Magosz Ewa
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 393
Setla Alicja
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 142
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 372
Hein Jolanta
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Sorokowska Renata
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 214
Pałac Joanna
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Kwolik Zuzanna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 217
Lipińska Aneta
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 183
Świerczyńska Aleksandra
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 219
Kopka-Jędrychowska Monika
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 19
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 227
Wójcik Justyna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 109
Kwoczała Roman
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 151
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 514
Łuczywo Barbara
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 16
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 630
Głąb Arkadiusz
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 124
Lasek Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 495
Normantowicz Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Cmok-Gawrońska Katarzyna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Przygoda Tomasz
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 123
Sokołowska Jagoda
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 185
Kubalańca Zbigniew
Dyrektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 616
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 503
Malińska Ilona
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13a
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 635
Falkowska Joanna
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 113
Kotowska Małgorzata
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 42403
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 192
Deręg Wiesława
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 216
Adamczyk Andrzej
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 225
Janas Andrzej
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 48
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Pietruszka Marek
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 9
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 245
Piłat Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 19
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 234
Sobera Justyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 225
Zaczyk Kamila
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 325
Chudalla Jolanta
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 632
Łuczkiewicz Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 235
Kiecoń Teresa
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 123
Wollny-Czech Aleksandra
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 222
Ślusarz Agnieszka
p.o. Z-cy Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 16
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 230
Górowski Sławomir
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 104
Arcisz Anna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 491
Winsze Krystyna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 616
Zgraja Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 207
Lichota Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 136
Zarwańska Katarzyna
Inspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Juszczyszyn-Pieczonka Małgorzata
Z-ca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105 B
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 352
Suszek Magdalena
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 313
Kubis Magdalena
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 359
Mastalerz Joanna
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 228
Kaniewska Izabela
Inspektor
Departament Kultury
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Grzejdziak Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 114
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 382
Góreczny Grzegorz
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 598
Kwaśniak Piotr
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 391
Buchman Danuta
Sekretarka
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 502
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 310
Kostuś Tomasz
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Wilk Adam
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 117
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 563
Chochliński Dobrosław
Inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 113
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 353
Preuhs Halina
Podinspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 608
Stahlberger Aldona
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 168
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 541
Fila Jolanta
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 302
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 175
Moskal-Kochman Marta
Inspektor
Departament Kultury
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Kandzior Joanna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 231
STEMPNIEWICZ TOMASZ
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 111
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 572
Stotko Beata
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 114
Szukalska-Piekarz Mariola
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 077 472 50 39
Rychlicka Anna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Partyka Agnieszka
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 104
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 353
Piotrowska Marta
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 17
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 630
Baran Ewelina
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 393
Piszczatowska Iwona
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 495
Boryczko Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 19
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 225
Dużyński Cezary
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 398
Synowiecki Stanisław
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 12 02
Kasperkiewicz Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 210
Niedźwiedź Wioletta
Sekretarka
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 118
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 562
Zdobylak Kazimierz
Inspektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Kot Marcin
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: B
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 720
Mrozowska Mirosława
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 217
Grabowska Hanna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Kaczmarek Aleksandra
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
Natońska Paulina
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 246
Filipkowska Tatiana
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 165
Gumulińska Danuta
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 471
Chociejowska Beata
Zaopatrzeniowiec
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Brząkała Ewa
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 4.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 140
Bartodziej Ryszard
Zaopatrzeniowiec
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 377
Pęcak-Zacharko Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 636
Łągiewka Stanisław
Dyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 163
Grabelus Beata
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Szpirko Marek
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 146
Wójcik Hanna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 312
Rapacz Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 17
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 485
Kleszno-Wróbel Aldona
Starszy Informatyk
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: C
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 358
Janka Grzegorz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 225
Dybała-Walecko Joanna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 209
Zborowska Kamila
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 12 02
Wolny-Miksa Anna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 102
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 350
Rzadkowska Dominika
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 121
Pawlik Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Wójcik Janusz
Doradca
Gabinet Marszałka
pokój: 129
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 459
Mikołajczyk Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 348
Trzepizur Anna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 612
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 219
Niesłuchowski Jacek
Z-ca Dyrektora
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 203
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 270
Skolarus Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 225
Butyńska Barbara
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 247
Balcarczyk Katarzyna
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 180
Partyka Jacek
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 23
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 241
Michniewicz Maja
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 178
Żmuda Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 491
Kościółek Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 342
Wójcik Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 616
Gil Łukasz
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.6
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 112
Wójcik Katarzyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 602
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 210
Sieńska Katarzyna
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 104
Wronka Katarzyna
Podinspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 618
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 505
Wolny-Chrobot Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 252
Kurka Arkadiusz
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 248
Ogórczak Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 245
Zbroński Przemysław
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 236
Peluch Małgorzata
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 636
Kowalczyk-Ciomek Małgorzata
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 111
Kamińska Agnieszka
Dyrektor
Departament Kultury
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 335
Szwonder Beata
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 277
Honcza Manfred
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Piziak Karina
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 188
Murzicz Sandra
Podinspektor
Biuro Sejmiku
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 546
Trojanowska Agnieszka
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Walentynowicz Anna
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 147
Fedunik-Szydełko Wiktoria
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 205
Słodkowska Paulina
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 635
Czernecka Dagmara
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 223
Skrzyński Janusz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 077 403 41 79
Pietrzak Renata
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 217
MŁYNARCZYK AGNIESZKA
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 102
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 401
Stępka Ewa
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 550
Wróbel Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 222
Żeliźniak Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 209
Maciąg Adam
Sekretarz Województwa
Marszałek Województwa
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 541
Scześniok Piotr
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 210
Karaczyn Tomasz
Dyrektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 47
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Kunstler Magdalena
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 631
Głodzik Ewa
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 217
Frydel Beata
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 261
Klak Aleksander
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 257
Jóźków Sylwia
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 111
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 572
Janukowicz Mariola
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 607
Kaczmarek Mateusz
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 326
Pałac Elżbieta
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 306 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 614
Grzybek Barbara
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 106
Michułka Piotr
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 263
Janikowski Radosław
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 124
Morawa Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 324
Fedczuk Janusz
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 396
Pikuła Ewelina
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 206
Chomentowska Ewa
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Relidzyńska-Bożentka Dorota
Starszy Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 502
Koral-Jacek Marzena
Podinspektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 345
Waga Kazimierz
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 249
Relidzyńska Anna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 231
Biliński Roman
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 237
Kobiela Piotr
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21a
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 231
Sokołowski Wieńczysław
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 149
Janik Małgorzata
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Kulpok Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 632
Gabriel Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 326
Augustyniak Grzegorz
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 281
Wróbel Marta
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 141
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 374
Bedka Krzysztof
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 5
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 101
Kondracka-Rak Karolina
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 591
Konopka Agnieszka
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 245
Gabryelska Barbara
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Kafel-Śliwińska Dorota
Podinspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 519
Morawiec Joanna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 216
Janicka Dagna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Karawan Marek
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 415
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 156
Urbaniak Adriana
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 180
Matuszewska Dorota
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 181
Bliźnicki Paweł
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 722
Kubica-Barska Anna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Wojtkiewicz Anna
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 608
Ślimak Artur
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 107
Dudek Kamila
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Żurek Anna
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Łoś Krzysztof
Referent
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 625
Kąpała Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 247
GOREK-BORKOWSKA ILONA
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Ros Małgorzata
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Dobrzańska Anna
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 237
Jodko Monika
Inspektor
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 417
Mańczyk Halina
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 313
Sałajczyk Kamila
Inspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 323
Syczyńska Monika
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 354
Zaranek Marta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 158
Pawlik Sandra
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Szwarcbach Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: C
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 418
Gwozdecka Blanka
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 219
Nakiela-Wołek Elżbieta
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 210
Kubalańca Teresa
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Wyrąbek Iwona
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 105
Gałka Stanisław
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 304
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 613
Wajzer-Mietła Beata
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 517
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 55
Konopka Antoni
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Kolek Roman
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 179
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Wawrzyniak Radosław
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 105
Zarzycka-Poproch Joanna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 354
Słowikowska Dorota
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 105
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 352
Duda Zbigniew
Inspektor
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Kamińska Barbara
Doradca
Gabinet Marszałka
pokój: 134
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 583
Wurst Kornelia
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 262
Roman Beata
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 125
Nadolski Paweł
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 255
Hełm Agata
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 602
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 267
Teichmann Paweł
p.o. Kierownika
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 38
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 227
Wilisowska Justyna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 224
Białek Beata
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 217
Stasz Joanna
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 367
Grygierczyk Maria
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 132
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 483
Zięcina Krzysztof
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 351
Kolejewska-Rożek Małgorzata
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
Gienieczko Natalia
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Wieszołek Marcin
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 306 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 614
Wojtowicz Edyta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 162
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 343
Lisowska Kamila
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 241
Kampa Anna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
KAMIŃSKA MONIKA
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 102
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 415
Raczyński Adam
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 546
Lisowska-Nowak Joanna
Inspektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 346
Możdżeń Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 111
ENGLOT-BRZOZOWSKA MILENA
Podinspektor
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
pokój: 137
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 417
Socha-Macina Renata
Sekretarka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 615
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 503
Przybyła Klaudia
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 246
Kluska Natalia
Sekretarka
Departament Finansów
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Olbert Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 774404044 w. 104
Hołota Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 256
Rosół Joanna
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.6
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 134
Zimecki Michał
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 269
DENYS-PIGUŁA ANNA
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 515
Gadzicka Natalia
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 720
Szarkowski Rafał
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 249
Skawina Wojciech
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 148
Piotrowska Angelina
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 15a
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 254
Drozdowska Beata
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 602
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Słaboń Magdalena
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 175
Józwenko Łukasz
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 591
Niewierkiewicz Danuta
Starszy Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 172
Duda Wioleta
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Jedlikowska-Pisarczyk Anna
Sekretarka
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 364
Wójcik Ewelina
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 142
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 373
KWASIK JOANNA
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 246
KWASIK JOANNA
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 246
KWASIK JOANNA
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 246
Sławenta Iwona
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 357
Huncia Żaneta
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Nowicka Karolina
Sekretarka
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 565
Ludwig-Chłąd Aneta
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 171
Rzońca Barbara
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 18
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 633
Mysiorek Karolina
Podinspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Parobij Dorota
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 108
Kuglarz Arkadiusz
Dyrektor
Gabinet Marszałka
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 470
Pijarowska Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 253
Dąbrowski Bartosz
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 212
Skotnicki Paweł
Starszy Informatyk
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 624
Kolańska Katarzyna
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 516
Praszel Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 207
Maj Marta
Młodszy Referent
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 582
Tomczak Mateusz
Młodszy Referent
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3
Kuźnik Anna
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 187
Bekiersz Agnieszka
Podinspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 333
Galla Patrycja
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 15
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 224
Buła Andrzej
Marszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Stodoła Magdalena
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 164
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 387
Bogucka Beata
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 215
Borecka Marzena
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 722
Ciupińska Arleta
Archiwista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 407
Łukasiewicz Aleksandra
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 182
Wesołowska Monika
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 351
Duda Mirosław
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 412
Konopacka Agnieszka
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 162
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 510
Sprung Katarzyna
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 309
Halicki Przemysław
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 327
Linkiewicz Beata
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 137
Przyborowicz Jolanta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 201
Chomyn Piotr
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 25 86
Janisz Maciej
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 25 86
Janocha Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 17 78
Krumpietz Michał
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 216
Muszańska Monika
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Sadło Tomasz
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 1
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 721
Sowiński Arkadiusz
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 608
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Wuczkowska Magdalena
Podinspektor
Departament Finansów
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 637
Szyniec Agnieszka
Specjalista
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 417
Suska Roman
Informatyk
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 624
Kinas Katarzyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 245
Macander-Kocięda Aleksandra
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 245
Wójcik Paweł
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Lidychowski Andrzej
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Faroń Marcin
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 208
Wojtysiak Agnieszka
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Puszczewicz Kamil
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Gumienny Waldemar
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Popielski Marcin
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 127
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 468
Jastrzembski Antoni
Z-ca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Rakoczy Stanisław
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
Liszka Marta
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 393
Olszewska Justyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 722
Grządkowska Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 212
Lubczyńska Aleksandra
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9
Światły Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 4404 044 115
Markowicz Florentyna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Wójcik Iwona
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 167
Swoboda Bartosz
Podinspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Pastuch Katarzyna
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 612
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 217
Brach Justyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 323
Orpel Bartłomiej
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 173
Sieręga Iwona
Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Bidzińska Iwona
Podinspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Sąsiada Monika
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 127
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 468
Tuczapski Jakub
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 468
Nowak Artur
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 305
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 394
Smoliński Marek
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Błaszczyk Piotr
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 252
Bondarewicz Ilona
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 212
Michlik Krzysztof
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 255
Kosik Przemysław
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 323
Jasińska Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 19
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 227
Kłonowski Witold
Konserwator
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Starowicz Adrian
Starszy Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 144
Polak Przemysław
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 515
Ogłaza Szymon
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Kucharska Katarzyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 393
Małolepsza Halina
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Trzepizur Janusz
Radny Województwa Opolskiego
Biuro Sejmiku
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Kaczmarek Bogusław
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 207
Stokłosa Sylwia
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 326
Demkowicz Magdalena
Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 164
Poskart Agata
Asystent Marszałka
Gabinet Marszałka
pokój: 162
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 311
Strzelecka Judyta
Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3
Kruk Alicja
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 179
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Polak Paweł
Inspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 333
Damboń-Kandziora Izabela
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 594
Bilski Zbigniew
Starszy Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 154
Janusek-Krysińska Nikola
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 177
Nawrot-Szczepanik Iwona
Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 104
Kottisch Małgorzata
Młodszy Referent
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 358
Langner Monika
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Wojtuś-Bara Agata
Sekretarka
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 310
Musiał Paulina
Referent
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Młodzińska Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 634
Mrówka Joanna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 15
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 226
Żarska Urszula
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 232
Głowaczewski Michał
Młodszy Referent
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Badura Ewa
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 634
Wójcik Aneta
Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 618
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 519
Szczęsny Jarosław
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9
Śmiech Błażej
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 155
Dzierżan Kamila
Sekretarka
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 330
Pławiak Gracjana
Sekretarka
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 340
Modrzejewski Paweł
Specjalista
Departament Finansów
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 629
Kościelna Marta
Podinspektor
Departament Finansów
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 608
Pabijan-Kowalska Judyta
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Lech Michał
Inspektor
Departament Kultury
pokój: 3.1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Kurzelnik Aleksandra
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 6
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 207
Letki Agata
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Niedrygoś Jacek
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Maź Zdzisława
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Bertoli Jolanta
Inspektor
Departament Kultury
pokój:
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Glinkowska Joanna
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Kasztelan Przemysław
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: 26
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 550
Saletnik Alicja
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 277
Wrona Piotr
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Niemczyk Iwona
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14
Gajowniczek Ilona
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Superczyńska Karolina
Sekretarka
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój:
45-867 Opole, Hallera 9
Schab Katarzyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój:
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Kuźmin Monika
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 246
Kuźmin Monika
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 246
Rosa Patryk
Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój:
45-082 Opole, Piastowska 14

Nasze serwisy