Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Już 7 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbędzie się uroczysta gala, podczas której uhonorowani

Herb Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” w Ozimku organizuje I Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Herb Województwa Opolskiego

Do 800 tys. zł na nowoczesne maszyny i sprz­­­ęt do produkcji, który posłuży wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług,

Herb Województwa Opolskiego

Zakończyły się konsultacje  projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

Herb Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z konsultacji

Zakończyły się konsultacje  projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018