Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Od 12 do 30 września br. będzie czas na składanie wniosków stypendialnych w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach

Herb Województwa Opolskiego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”,

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o przystąpieniu  do konsutlacji społecznych projektu „Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025r.)” wraz z prognozą oddziaływania

Herb Województwa Opolskiego

1313 września br. w czeskim Trzyńcu odbędzie się konferencja „Zastosowanie i wspieranie kształcenia technicznego dzięki innowacyjnym metodom“. Konferencję organizują Pełnomocnik

Herb Województwa Opolskiego

We wrześniu br. we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS) – inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w