Aktualności PO Rybactwo i Morze

Herb Województwa Opolskiego

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Działanie: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze. Nowe formularze dokumentów : o

Herb Województwa Opolskiego

Uwaga! Od 6 września 2017 r. obowiązują uaktualnione wzory dokumentów i formularzy na realizację operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych

Herb Województwa Opolskiego

Aktualizacja dokumentów obowiązuje od dnia 14 lipca 2017 r. Link

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie Samorządu Województwa Opolskiego zamieszczone zostały nowe wzory sprawozdań z realizacji operacji wraz z instrukcją wypełniania w ramach Priorytetu 4

Herb Województwa Opolskiego

 Nowe formularze dokumentów o dofinansowanie wraz z instrukcją ich wypełniania na operacje w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”