Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 3 sierpnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata

Herb Województwa Opolskiego

Zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami w ramach rozstrzygniętego konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, że w zakładce PROW 2014-2020 zamieszczone zostały nowe wzory formularzy: formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Herb Województwa Opolskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło interpretację w sprawie możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy. Interpretacja dostępna