Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż pod linkami: http://www.bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/ oraz http://www.bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/ znajdują się z uaktualnione formularze umów o przyznanie pomocy na operacje w ramach 19.2

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż od dnia 16 października 2017 r. obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy i płatność na operacje realizowane

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż pod linkiem http://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-projektow-grantowych/ znajduje się z uaktualniony formularz umowy (wersja 4) o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostało nowe rozporządzenie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata