Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Informacja dotyczy Partnerów KSOW aplikujących o środki unijne w ramach ogłoszonego Konkursu nr 2/2018. Nowy dokument „Zał. nr 5(2018)_Formularz umowy na

Herb Województwa Opolskiego

W związku z ogłoszonym dnia 4 stycznia 2018 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 2/2018 dla partnerów

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Herb Województwa Opolskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 2/2018 dla

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata