Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostały trzy kolejne ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ustawa z dnia

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Nowa Księga (…) obowiązuje od dnia

Herb Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie „Euro-Country” Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłosił 28 sierpnia 2017

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację

Herb Województwa Opolskiego

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na