Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostało nowe rozporządzenie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Herb Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostały trzy kolejne ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ustawa z dnia

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Nowa Księga (…) obowiązuje od dnia

Herb Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie „Euro-Country” Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego LSR finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłosił 28 sierpnia 2017