Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o

Herb Województwa Opolskiego
Uwaga!

W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Euro-Country ogłosił terminy naborów: naboru nr 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Naboru nr 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej, które odbędą się w dniach od 26.02.2018

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR REALIZUJĄCEGO LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA