Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego
Wytyczne nr3/1/2017

Od 1 kwietnia 2017 r. będą miały zastosowanie Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne

Herb Województwa Opolskiego

W załączeniu link

Herb Województwa Opolskiego

W dniach 18-21 maja 2017 r. odbędzie się IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich „(DOFE) organizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Akcja

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. przyjął uchwałą nr 3383/2017 termin i miejsce  do składania

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo W związku z nowelizacją  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem