Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami „Szybka ścieżka” dla

Logo Fundusze Europejskie

Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Programu Interreg Europa

Logo Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje spotkania informacyjne w ramach konkursu dla Działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze w ramach

Logo Fundusze Europejskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) informuje o swoich najbliższych spotkaniach: Spotkanie w Katowicach: Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017)

Logo Fundusze Europejskie

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. Do 9 czerwca