Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

18 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące ostatniego naboru wniosków Interreg Europa (7 maja

Logo Fundusze Europejskie

18 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7

Logo Fundusze Europejskie

Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4.

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy Instytucją Pośredniczącą Opolskim Centrum Rozwoju

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy Instytucją Pośredniczącą Opolskim Centrum Rozwoju