Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Projekt Mój pomysł, moja wiedza, moja firma  jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego w ramach Działania 7.3

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, nabór wniosków Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018 roku. Wspólny Sekretariat programu (Wiedeń, AT) zapewnia w

Logo Fundusze Europejskie

Projekt „Opolskie Centrum Edukacji Aktywności i Nowych Perspektyw Zawodowych dla osób pozostających bez pracy, w wieku powyżej 39 roku życia

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zainteresowanych realizacją projektów w zakresie współpracy instytucji

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, w związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy