Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Logo Fundusze Europejskie

Zapraszamy Państwa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Programu Interreg V-A

Logo Fundusze Europejskie

Chcesz otworzyć własną firmę? Jeśli jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy bądź nieaktywną zawodowo powyżej 29 roku życia, mieszkasz w woj.

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu na temat zasad 3. naboru wniosków Interreg Europa, które odbędzie się 7 lutego

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla