Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu na temat zasad 3. naboru wniosków Interreg Europa, które odbędzie się 7 lutego

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję pn. „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy

Logo Fundusze Europejskie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą w