Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję pn. „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy

Logo Fundusze Europejskie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą w

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) serdecznie zaprasza na Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa

Logo Fundusze Europejskie

Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania ze środków Unii Europejskiej podczas dyżurów specjalistów ds. Funduszy Europejskich w Twojej okolicy. W