Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Informujemy o naborze wniosków w ramach Działania 4.3 PO WER. Edukacja, usługi społeczne, rynek pracy, etc.  – projekt z partnerem

Logo Fundusze Europejskie

Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z Programu Interreg Europa.

Logo Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy biuletyn PARP na temat oferty wsparcia dla przedsiębiorców.  Zawiera on informacje na temat aktualnych i

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Logo Fundusze Europejskie

Zapraszamy Państwa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Programu Interreg V-A