Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4.

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy Instytucją Pośredniczącą Opolskim Centrum Rozwoju

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy Instytucją Pośredniczącą Opolskim Centrum Rozwoju

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie mikroprojektów.   Szkolenie odbędzie się

Logo Fundusze Europejskie

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.