Aktualności FE

Logo Fundusze Europejskie

Ministerstwo Zdrowia serdecznie zaprasza na seminaria finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia

Logo Fundusze Europejskie

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w

Logo Fundusze Europejskie

Informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 – 25 stycznia 2018. Nabór

Logo Fundusze Europejskie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie

Logo Fundusze Europejskie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie osi priorytetowej II   Szkolenie