Najnowsze wpisy

Seniorom brakuje czasu

W Nysie zainaugurowano (22.06) Pierwszy Kongres Uniwersytetów III wieku. Jak zaznaczał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, należą się gratulacje zarówno

Prawie 43 miliony złotych dotacji m.in. na zakup autobusów, budowę ścieżek rowerowych czy centrów przesiadkowych dla subregionu północnego. W Kluczborku

Bezpieczniej w Brzegu

Dziś oddano do użytku wały przeciwpowodziowe Brzeg-Rataje. Inwestycję, która kosztowała 9,3 mln zł, zrealizował samorząd województwa,  przez  Wojewódzki Zarząd Melioracji

Herb Województwa Opolskiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie

Aktywni mogą wszystko

Ponad 203 tysiące głosów oddano na projekty zgłoszone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrano z nich dwadzieścia pięć inicjatyw, które będą