Nowe wzory formularzy: wniosku o płatność dla działania 19.4 oraz umowy dla poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce PROW 2014-2020 zamieszczone zostały nowe wzory formularzy:

  • formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania oraz Informacja monitorująca realizację operacji wraz z instrukcją jej wypełniania na operacje w zakresie działania 19.4Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji(wersja 2z);

http://bip.opolskie.pl/2016/09/poddzialanie-19-4-wsparcie-na-rzecz-kosztow-biezacych-i-aktywizacji/

  • formularz umowy o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, (wersja 3z).

http://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-projektow-grantowych/

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasze serwisy